Pedigree of Sakura No Eda Adelina

Sakura No Eda Adelina

Izumi Gai Usubi

C'Kazan Go Of Kamino Ken

Kasuga Go Shirai

Kaori Go Musashi Aiwa

Izumi Gai Go Tama

VICE WORLD CHAMPION 2009 (BRATISLAVA WDS), PORTUGUESE CHAMPION, SPANISH CHAMPION, FRENCH CHAMPION, LUXEMBURG CHAMPION, INTERNATIONAL CHAMPION

Kaishi Go Shichimen Kensha

Ch Russia, Ch Belorussii

V'Kumi Des Dragons Du Soleil Rouge

Mizuki
4*CAC, 4*BOB, 2*CW, 2*BIG, ChRF 


 

Izumi Gai Nariaki

Shouou Ou Go Boushuu Kaikasou

Kanon Go Musashi Aiwa

Bayumi Casa Rey

Int Champion

Nikkiryu Delle Bianche Vallate

Bayumi Delle Bianche Vallate

 

 KAKUSUI GO TEZUKA  KENSHA.


LOI             


CH I , HD-A

WORLD CHAMPION, ASIAN CHAMPION,

INTERNATIONAL CHAMPION,

ITALIAN CHAMPION, 

    JKC WINNER


 

 

      TOUGAKU GO        MIZUSHIMA  NAKAJIMASOU


TOICHI GO NOSHIRO SENJUSOWHASUKA GO MIZUSHIMA NAKAJIMASOU

   MAKI GO   YAMAGATA SHIMIZU   KENSHA


 

 

TOHKI GO


  TOMOHARU GO UKITA KENSOW

 

HEIKU GO ROYAL NIPPON AKITOS


    MULTI CAC,

 

    CACIB


 

 

 

FUJI GO KIOKAWASOW


Int. Ch, Ch Isr. Euro Winner 2001, BIS 2000, 2001, 2002 (Finland), 20 BOB

 

TAIHO GO FURUYASOW


 AKIHO

 RD 17.10.95

TERUHIME GO JUNTAIDO


 AKIHO 96-413

 RD 2.12.95

SENRIHIME GO YONAIYAMASOW


 

Int Ch. Ch Isr, Euro Winner 2002, 20 BOB

 

TOCHIRYU GO YAMANAKAYAMASOW


 AKIHO

 RD 1.6.94

MIKU GO CHIYOSATOSOW


 AKIHO

 RD 10.6.93


        ORANDA NACU

       RKF 


 

           BAKUDAY                 

    RUS

  WARAIBANASHI-GO NO

SHATSUKO


KYUHMEI-MARU OF MISS OTAFUKU

 World Win-98 Ch. Int, Ita

 


  NICHIBOTSU-GO NO SHATSUKO

  HAPHAZARD AS ARAS AN UACHTARAIN

  CHICARU


  FUMI OF DHARANI-GO

  Daiichi Ken AMANA

Czech Republic


DAICHI Go Niigata Kuriyama


 

Ch. INT, NLD, POL

 

  Daido Go Niigata NAKAJO KIMURA


  Kotohime Go CHISAI

ISAKURA KEN AMANA  OHKAN OF OMATA KENSHA  D´MICHIKO KEN Amana